Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet 2018

AllegraLab Helsinki
Erottajankatu 7 B
00130 Helsinki
allegralabhki.fi

Aue-säätiö
Munkkiniemen puistotie 18 B 47
00330 Helsinki
www.aue-stiftung.org

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet
Kasvitieteellinen puutarha ja kasvimuseo
PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
www.dendrologianseura.fi

Diakonian tutkimuksen seura
c/o Tiina Ikonen
Käytännölllisen teologian laitos
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto
www.dts.fi

Donner-instituutti
PL 70, Piispankatu 13
20501 Turku
www.abo.fi/forskning/fi/donnerska_institutet

Eetos ry
eetos.org

Edistyksellinen tiedeliitto
PL 344, 00181 Helsinki
(käyntiosoite:Eerikinkatu 28, 5. krs.)
www.tiedeliitto.net

Ekonomiska Samfundet i Finland
c/o Johan Wikström
Svenska Handelshögskolan
PB 479, 00101 Helsingfors
www.ekonomiskasamfundet.fi/

Elintarviketieteiden Seura
PL 115 (Pasilankatu 2),
00241 Helsinki
www.ets.fi/Seura

Ethnos ry
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,
00170 Helsinki
www.ethnosry.org/

Eurooppalaisen filosofian seura / niin & näin
PL 730, 33101 Tampere
http://www.netn.fi/

Gaudeamus Helsinki University Press
Vuorikatu 6 A 13, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Geologian tutkimuskeskus
Ryhmäpäällikkö Maija Pennanen
PL 96, 02151 Espoo
www.gtk.fi

Hallinnon Tutkimuksen Seura
c/o Ulriika Leponiemi
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014 Tampereen yliopisto
www.hallinnontutkimus.fi/

Historian Ystäväin Liitto
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
http://www.historianyst.fi

Historiska föreningen / Historisk Tidskrift för Finland
c/o Vetenskapernas Hus
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors
www.historiskaforeningen.fi/

Hämeen ammattikorkeakoulu / HAMK Unlimited
PL 35
13101 Hämeenlinna
unlimited.hamk.fi/

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY ry
INFIM, Pinni A 4052
33014 Tampereen yliopisto
http://pro.tsv.fi/ity/

Suomen kansainvälisoikeudellinen seura ry

Karl Marx -seura
www.marxseura.fi

Kasvinsuojeluseura
Raitamaantie 8 A, 00420 Helsinki
www.kasvinsuojeluseura.fi

Kirjallisuudentutkijain Seura
Mika Perkiömäki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Suomen kirjallisuus
33014 Tampereen yliopisto
pro.tsv.fi/skts/

Klassillis-filologinen yhdistys
Klassillisen filologian laitos
PL 4 (Vuorikatu 3 A), 00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/hum/kla/kfy

Kotikielen Seura
Castrenianum
PL 3 (Fabianinkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto
www.kotikielenseura.fi

Kotimaisten kielten keskus
Lotta Jalava
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
www.kotus.fi

Kulttuurintutkimuksen Seura
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
kultut.fi

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi

Kustannus Oy Duodecim
PL 874, 00101 Helsinki
(käyntiosoite: Kalevankatu 20)
www.duodecim.fi/kustannus

Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus
PL 112, 96101 Rovaniemi
(käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, E-siipi)
www.ulapland.fi

Liikuntatieteellinen Seura
Mannerheimintie 15 b B, 00260 Helsinki
www.lts.fi

Luonnonfilosofian seura
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.lfs.fi

Metsäntutkimuslaitos METLA
Päätoimittaja Eeva Korpilahti
Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
www.metla.fi/julkaisut/index.htm

Media- ja viestintätieteellisen seuran Mevi ry
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
http://mevi.yhdistysavain.fi/

Nuorisotutkimusseura
Asemapäällikönkatu 1, 2. krs.
00520 Helsinki
www.nuorisotutkimusseura.fi

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Lapinrinne 2
00180 HELSINKI
www.otus.fi

Porthan-Seura
Suomen historia
20014 Turun yliopisto
www.protsv.fi/porthan-seura

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
PL 346, 00101 Helsinki
www.puhejakieli.fi

Siirtolaisuusinstituutti
Eerikinkatu 34
20100 Turku
www.migrationinstitute.fi

Skepsis
PL 483, 00101 Helsinki
www.skepsis.fi

Societas pro Fauna et Flora Fennica
Botaniska museét, PB 7 (Unionsgatan 44)
00014 Helsingin yliopisto
www.societasfff.fi/

Sosiaalipoliittinen yhdistys
Sihteeri Maria Heiskanen
Kristianikatu 10 B 22, 00170 Helsinki
www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/

Sukupuolentutkimuksen Seura
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto
sukupuolentutkimus.fi/

Suomalainen Lakimiesyhdistys
Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki
www.lakimiesyhdistys.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
PL 713, 00101 Helsinki
(käyntiosoite: Kalevankatu 11 A)
www.duodecim.fi

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
PL 4 (Vuorikatu 3, 2.krs)
00014 Helsingin yliopisto
http://pro.tsv.fi/stksj

Suomalais-kiinalainen Kasvitieteen Säätiö
Mailantie 109
08800 LOHJA

Suomalais-Ugrilainen Seura
PL 320, 00171 Helsinki
(käyntiosoite: Mariankatu 7 A)
www.sgr.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura /Kustannusosasto
Mariankatu 7, 00170 Helsinki
www.finlit.fi

Suomen Antropologinen Seura
PL 18, 00014 Helsingin yliopisto
www.antropologinenseura.fi

Suomen Ateenan-instituutin säätiö
Manna Satama
c/o Hernepellontie 26 A 8
00710 Helsinki
www.finninstitute.gr/saatio

Suomen Biologian Seura Vanamo
/ Luonnontutkija-lehti
PL 44 (Jyrängöntie 2),
00014 Helsingin yliopisto
www.vanamo.fi/

Suomen Eksegeettinen Seura
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/teol/hyel/ses/

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura
c/o Janne Salminen
Alue- ja kulttuuritutkimus PL 59
00014 Helsingin yliopisto
http://sets.wordpress.com

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta
PL 44
00014 Helsingin yliopisto
www.sekj.org/

Suomen Estetiikan Seura
Estetiikka, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
www.estetiikka.fi

Suomen Filosofinen Yhdistys
Filosofian laitos, PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/filosofia/sfy.htm

Suomen Geologinen Seura
Maarit Saresmai, Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo
www.geologinenseura.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto
/Suomen Hammaslääkärilehti
Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki
www.hammasll.fi

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Bulevardi 30 B, 00120 Helsinki
www.apollonia.fi

Suomen historiallinen seura
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
www.histseura.fi

Suomen Itämainen Seura
Maailman kulttuurien laitos
PL 59 (Unioninkatu 38 B)
00014 Helsingin yliopisto
www.suomenitamainenseura.org/

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
www.kasvhistseura.fi

Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Sini Kontkanen
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tdk
PL 111
80101 Joensuu
www.kasvatus.net

Suomen keskiajan arkeologian seura
c/o Arkeologia, Henrikinkatu 2
20014 Turun yliopisto
www.skas.fi/

Suomen Kielen Seura
Fennicum, Henrikinkatu 3
20014 Turun yliopisto
www.suomenkielenseura.fi/

Suomen kielitieteellinen yhdistys
Yleinen kielitiede, PL 9
00014 Helsingin yliopisto
www.linguistics.fi

Suomen kirkkohistoriallinen seura
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 Helsingin yliopisto
www.skhs.fi

Suomen Lääketieteen Historian Seura
PL 132, 00171 Helsinki
www.suomenlhs.fi/

Suomen Maataloustieteellinen Seura
Mmt Kasvinviljely E-talo
31600 Jokioinen
www.smts.fi

Suomen Maantieteellinen Seura
Maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto
www.geography.fi/

Suomen Merihistoriallinen Yhdistys
PL 134, 00171 Helsinki
wwww.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi

Suomen Metsätieteellinen seura
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
sähköposti (yhdistys): info@metsatiede.org
www.metsatieteellinenseura.fi

Suomen Muinaismuistoyhdistys
PL 882, 00101 HELSINKI
www.muinaismuistoyhdistys.fi/

Suomen Musiikkitieteellinen Seura
Sibelius-Akatemia (T-talo)
PL 30, 00097 Taideyliopisto
mtsnet.wordpress.com

Suomen Queer-tutkimuksen Seura
c/o Sari Miettinen (sihteeri)
Sukupuolentutkimus
20014 Turun yliopisto
sqshome.wordpress.com/

Suomen Psykologinen Seura
Liisankatu 16 A, 00170 Helsinki
www.psykologia.fi

Suomen Rauhantutkimusyhdistys
www.rauhantutkimus.fi/

Suomen Sammalseura
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto
www.suomensammalseura.fi/

Suomen Sieniseura
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto
www.funga.fi

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
c/o Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
http://www.afinla.fi

Suomen Sukututkimusseura
Liisankatu 16 A, 00170 Helsinki
www.genealogia.fi

Suomen Tiedeseura /Finsaka Vetenskap-Societeten
Fabianinkatu 4 B 16, 2 kerros
00130 Helsinki
www.scientiarum.fi/

Suomen tieteellinen kirjastoseura
Tieteiden talo Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.stks.fi/

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura
c/o Minna Saariketo
Logomo Byro
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku
www.fssts.fi/

Suomen Tribologiayhdistys
c/o TTY
PL 589
33101 Tampere
www.tribologysociety.fi

Suomen urheiluhistoriallinen seura
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.suhs.fi

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura
PL 1225, 00101 Helsinki
www.sysry.fi/

Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagssekreterare Hanna Riska
Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors
www.sls.fi

Säteilyturvakeskus
Samu Inkinen, PL 14
00881 Helsinki
www.stuk.fi/julkaisut

Taidehistorian Seura
Taidehistorian oppiaine, PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin yliopisto
www.taidehistorianseura.fi

Taideteollinen korkeakoulu / Julkaisut
Aalto yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
www.taik.fi/bookshop

Tampereen teknillinen yliopisto/ Kirjasto
PL 537 (Korkeakoulunkatu 10)
33101 Tampere
www.tut.fi/public/

Tampere University Press
TaY / Julkaisukeskus
PL 617, 33014 Tampereen yliopisto
www.uta.fi/laitokset/kirjasto/julkaisukeskus/tup/

Taideyliopisto
Tiedotus- ja julkaisupalvelut
Jenni Mikkonen
PL 20, 00097 Taideyliopisto
(käyntiosoite Haapaniemenkatu 6)
www.uniarts.fi/Julkaisut

Tekniikan Historian Seura THS
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.ths.fi

Teologinen Julkaisuseura /Teologinen Aikakauskirja
PL 33 (Aleksanterinkatu 7)
00014 Helsingin yliopisto
www.tatt.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
(käyntiosoite Manerheimintie 166, 00300 Helsinki)
www.thl.fi/

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Pääsihteeri Hazel Salminen
PL 378, 00101 Helsinki
(käyntiosoite: Eerikinkatu 28, 5. krs)
www.futurasociety.fi

Turun Historiallinen Yhdistys
Turun yliopisto/Yleinen historia
20014 Turun yliopisto
www.thy.fi/

Tutkijaliitto
Stenbäckinkatu 4a, 00250 Helsinki
www.tutkijaliitto.fi

Työterveyslaitos
Julkaisut / Toimistopäällikkö Mona Lökström
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki
www.ttl.fi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
c/o Kansan Arkisto, Raimo Parikka
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
www.thps.fi

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Raatimiehenkatu 3 A 2
00140 Helsinki
www.ursa.fi

Uusfilologinen yhdistys
Saksalainen laitos, PL 24 (Unioninkatu 40 B)
00014 Helsingin yliopisto
www.helsinki.fi/jarj/ufy/

Valtiotieteellinen Yhdistys
Isak Vento, Svenska social- och kommunalhökskolan
Snellmaninkatu 12
PB 16
00014 Helsingin yliopisto
www.vty.fi/

Vastapaino Kustannusosakeyhtiö
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere
vastapaino.fi

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
www.vsks.net/

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos
c/o Anna Rotkirch
PL 849
00101 Helsinki
www.vaestoliitto.fi

The Westermarck Society
PL 124
20521 Turku
www.westermarck.fi

Yhdyskuntasuunnittelun Seura
Karoliina Reuna/Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.yss.fi