Suomen tiedekustantajien liitto ry
 
 
 
 
 

Arkisto

Seminaarien aineistoja

JULKAISUFOORUMI, TIETEEN KIELI JA KUSTANTAMINEN 22.5.2012.
Ilkka Niiniluoto, TSV, Julkaisufoorumi: Julkaisufoorumi tiedepolitiikan välineenä
Tuomas M.S. Lehtonen, SKS: Tieteellinen kustantaminen ja tieteen sisällöt

SOPIMUKSET JA OIKEUDET 24.9.2010
Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto:
Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista
Mikko Raito, Kuvasto: Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä

JULKAISUARKISTOT JA RINNAKKAISTALLENTAMINEN 24.11.2009
Turid Hedlund, Hanken: Mitä on julkaisuarkisto?
Veera Ristikartano, HY: Helsingin yliopiston rinnakkaistallennus sekä kustantajien kannaotot embragoon ja tallennettavaan versioon
Outi Sisättö, TaY: Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma

VERKKOJULKAISUN VISUAALINEN SUUNNITTELU 11.12.2008
Tapio Kovero, Yliopistopaino: Visuaalisuus verkkojulkaisuissa
Mikko Raito, Kopiosto: Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa

VÄITÖSKIRJA - PAINETTU VAI SÄHKÖINEN? 5.9.2005
prof. Markku Löytönen, Helsingin yliopisto: Väitöskirjan julkaisemisen monet muodot
kustannuspäällikkö Outi Sisättö, Tampereen yliopiston julkaisukeskus: Yliopistot väitöskirjan kustantajina

Liiton toimintaan liittyviä dokumentteja

Toimintakertomus 2012
Toimintasuunnitelma 2013
Tilinpäätös ja tase 2012
Toimintakertomus 2009
Toimintakertomus 2008
Toimintakertomus 2007
Toimintakertomus 2006
Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2004