APURAHAT 2018

Kevään 2018 apurahahaussa myönnetyt apurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on kokouksessaan 13.3.2018 päättänyt myöntää kevään 2018 apurahahausssa apurahoja 18 hakijalle yhteensä 152 542,50 euroa.


Alue- ja ympäristön tutkimuksen seura 4 000,00
Eurooppalaisen filosofian seura 7 000,00
Hallinnon Tutkimuksen Seura 16 900,00
Informaationtutkimuksen yhdistys 5 200,00
Kirjallisuudentutkijain seura 2 500,00
Liikuntatieteellinen seura 6 000,00
Lapin yliopistokustannus 5 000,00
Media ja viestintätieteellinen seura 1 500,00
Siirtolaisuusinstituutti 3 000,00
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura 20 273,00
Suomen filosofinen yhdistys 19 900,00
Suomen Kansantietouden Tutkimuksen Seura 7 500,00
Suomen kielitieteellinen yhdistys 3 069,50
Suomen Maataloustieteellinen Seura 5 120,00
Suomen Metsätieteellinen Seura 12 800,00
Svenska Litteratursällskapet i Finland 30 000,00
Tutkijaliitto 2 000,00
Väestöliitto 780,00

Suomen tiedekustantajien liiton kevään apurahojen hakuaika on 1.–28.2.2018.

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2018 apurahahaku on avoinna 1.–28. helmikuuta 2018.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Apurahakohteet

Helmikuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi. Toivomme myös innovatiivisia hakemuksia liittyen julkaisujen "jälkihuoltoon": sosiaalisen median hyödyntäminen, blogit, podcastit, seminaarit yms julkaisemisen jälkeinen elämä.

Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin. Jäsenorganisaatiot voivat järjestää julkaisujen tarpeisiin liittyviä koulutustapahtumia myös yhteistyössä ja hakea niihin rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mahdollisia muita yhteistyöhankkeita ovat esim. yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen.

Tukea voidaan myöntää myös laite- ja ohjelmistohankintoihin, kirjamessuille osallistumiseen ja muihin markkinointitapahtumiin, selvityksiin (esim. lukijakyselyt) ja erilaisiin julkaisutoiminnan kehittämishankkeisiin.

Apuraha on aina haettava ennen hankkeen toteutusta. Jälkikäteen apurahoja ei myönnetä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Apurahoja ei myöskään myönnetä tieteellisten lehtien tai julkaisusarjojen säännöllisiin, vuosittain toistuviin kuluihin, kuten painatus- ja jakelukustannuksiin, toimituksen palkkoihin tai palkkioihin.

Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Mitä hakemuksen tulee sisältää

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan ja yleisemmin tiedekustantajien julkaisu- tai kustannustoimintaa. Hakemuksen tulee sisältää:

Apurahoja haetaan word-lomakkeella, joka on lähetetty jäsenkirjeen yhteydessä. Tarvittaessa lomakkeen saa Suomen tiedekustantajien liiton sihteeriltä: sihteeri@tiedekustantajat.fi. Aiemmin käytössä ollut verkkolomake ei valitettavasti toimi.

Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen sihteeri@tiedekustantajat.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2018 klo 23:59. Hakuajan (1.–28.2.2018) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan maksamisen edellytys on hyväksytty selvitys aiemmasta Suomen tiedekustantajien liitolta saadusta apurahasta.

Sihteeri Raimo Parikka, (sihteeri@tiedekustantajat.fi, puh. 050 5389476) vastaa mielellään apurahahakuun liittyviin kysymyksiin.

Apurahapäätökset tehdään Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen kokouksessa maaliskuussa ja ne julkistetaan Liiton vuosikokouksessa huhtikuussa 2018. Haun tuloksista ilmoitetaan myös hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan liiton verkkosivuilla.APURAHAT 2017

Syksyn 2017 apurahahaussa myönnetyt apurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on kokouksessaan 13.11.2017 päättänyt myöntää syksyn 2017 apurahahausssa apurahoja 23 hakijalle yhteensä 134 155.00 euroa. Kaksi hakemusta jätettiinn pöydälle lisäselvityksiä varten.
Apurahoja myönnettiin seuraaville hakijoille:

Dendrologian Seura, Tietokone, 1.000,00
ETMU, Blogin uudistus, 4.500,00
Eurooppalaisen filosofian seura, Laitteita, 2.000,00
Historiska föreningen, Lehden OJS ulkoasu, 600,00
Kansanvalistusseura, Koulutus, kysely ja OJS, 5.230,00
Kirjallisuudentutkijain seura, Digitointi, 17.340,00
Maataloustieteellinen seura, Digitointi, 10.270,00
Societas pro Fauna et Flora, Tietokone, 1.000,00
Sosiaalilääketieteen yhdistys, Lukijakysely, 4.900,00
Sukupuolentutkimuksen, Koulutus, 990,00
Suomalais-ugrilainen seura, Lehden kotivut, 2.700,00
Suomen Filosofinen Yhdistys, Digitointi, 16.900,00
Suomen Kielen Seura, Digitointi, 14.300,00
Suomen Tribologiayhdistys, Lehden ulkoasun uudistus, 1.970,00
Taidehistorian seura, Digitointi, 4.000,00
Teatterikorkeakoulu, Koulutus, 1.030,00
THL, Verkkolehden perustaminen, 20.000,00
Tilastoseura, Digitointi, 3.300,00
Turun historiallinen Yhdistys, Messut, 1.400,00
Työväenperinne, Ohjelmistot, 900,00
Uusfilologinen Yhdistys, Tietokone, 2.000,00
Valtiotieteellinen Yhdistys, Uusi julkaisusarja, 17.000,00
Väestöliitto, Ohjelmistot, 825,00

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn apurahojen haku 1.–31.10.2017.

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2017 apurahahaku on avoinna 1.–31. lokakuuta 2017.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Apurahakohteet

Helmikuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi.

Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin. Jäsenorganisaatiot voivat järjestää julkaisujen tarpeisiin liittyviä koulutustapahtumia myös yhteistyössä ja hakea niihin rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mahdollisia muita yhteistyöhankkeita ovat esim. yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen.

Tukea voidaan myöntää myös laite- ja ohjelmistohankintoihin, kirjamessuille osallistumiseen ja muihin markkinointitapahtumiin, selvityksiin (esim. lukijakyselyt) ja erilaisiin julkaisutoiminnan kehittämishankkeisiin.

Apuraha on aina haettava ennen hankkeen toteutusta. Jälkikäteen apurahoja ei myönnetä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Apurahoja ei myöskään myönnetä tieteellisten lehtien tai julkaisusarjojen säännöllisiin, vuosittain toistuviin kuluihin, kuten painatus- ja jakelukustannuksiin, toimituksen palkkoihin tai palkkioihin.

Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Mitä hakemuksen tulee sisältää

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan ja yleisemmin tiedekustantajien julkaisu- tai kustannustoimintaa. Hakemuksen tulee sisältää:

Apurahoja haetaan word-lomakkeella, joka on lähetetty jäsenkirjeen yhteydessä. Tarvittaessa lomakkeen saa Suomen tiedekustantajien liiton sihteeriltä: sihteeri@tiedekustantajat.fi. Aiemmin käytössä ollut verkkolomake ei valitettavasti toimi.

Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen sihteeri@tiedekustantajat.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.10.2017 klo 23:59. Hakuajan (1.–31.10.2017) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan maksamisen edellytys on hyväksytty selvitys aiemmasta Suomen tiedekustantajien liitolta saadusta apurahasta.

Sihteeri Raimo Parikka, (sihteeri@tiedekustantajat.fi, puh. 050 5389476) vastaa mielellään apurahahakuun liittyviin kysymyksiin.

Apurahapäätökset tehdään Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen kokouksessa 13.11.2017. Haun tuloksista ilmoitetaan myös hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan liiton verkkosivuilla.

Kevään 2017 apurahahaussa myönnetyt apurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on kokouksessaan 9.3.2017 päättänyt myöntää kevään 2017 apurahahausssa apurahoja yhteensä 89,180.00 euroa seuraaville hakijoille:

AFinLA & all, Myyntitapahtuma, 2,020.00
Alue- ja ympäristön tutkimuksen seura, Lehden markkinointi, 1,600.00
Kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, OJS siirtymä ja digitointi 4,900.00
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, Lukijakysely, 4,220.00
Kotikielen seura, Digitointi, 6,000.00
Kotikielen seura, Lukijakysely, Virittäjä, 2,500.00
Media- ja viestintätieteellinen seura, OJS-vaihto, lukijakysely, 4,000.00
Siirtolaisuusinstituutti, Turun kirjamessut, 4,000.00
Sosiaalipoliittinen yhdistys, Toimituksen koulutus, 6,100.00
Suomen Antropologi, Kirjoittajakoulutus, 700.00
Suomen Etnomusikologinen seura, Digitointi, 3,000.00
SHS-HYL, Historiallinen Aikakauskirja, Lehden ja verkkosivujen ulkoasu, 4,600.00
Suomen Maantieteellinen seura, Koulutus ja laitehankinta, 3,000.00
Suomen Maataloustieteellinen seura, Digitointi ja Doi, 20,270.00
Suomen Metsätieteellinen Seura, Sähköinen julkaisuarkisto, 10,125.00
Suomen Queer-tutkimuksen Seura, Kirjoittajatyöpaja, 4,100.00
Suomen tieteellinen kirjastoseura, Lehden visuaalisen ilmeen uudistus, 2,000.00
Suomen uskontotieteellinen seura, OJS-vaihto, 1,400.00
Tiedeliitto, Laitehankinta, 2,000.00
Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Koulutus, 800.00
Turun Historiallinen Yhdistys & all, Turun kirjamessut, 545.00
Tutkijaliitto, Laitehankinta, 1,300.00Suomen tiedekustantajien liiton kevään apurahojen haku 1.–28.2.2017.

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2017 apurahahaku on avoinna 1.–28. helmikuuta 2017.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Apurahakohteet

Helmikuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö ja vanhojen julkaisujen digitointi.

Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin. Jäsenorganisaatiot voivat järjestää julkaisujen tarpeisiin liittyviä koulutustapahtumia myös yhteistyössä ja hakea niihin rahaa yhteisellä hakemuksella.

Mahdollisia muita yhteistyöhankkeita ovat esim. yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen.

Tukea voidaan myöntää myös laite- ja ohjelmistohankintoihin, kirjamessuille osallistumiseen ja muihin markkinointitapahtumiin, selvityksiin (esim. lukijakyselyt) ja erilaisiin julkaisutoiminnan kehittämishankkeisiin.

Apuraha on aina haettava ennen hankkeen toteutusta. Jälkikäteen apurahoja ei myönnetä.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Apurahoja ei myöskään myönnetä tieteellisten lehtien tai julkaisusarjojen säännöllisiin, vuosittain toistuviin kuluihin, kuten painatus- ja jakelukustannuksiin, toimituksen palkkoihin tai palkkioihin.

Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Mitä hakemuksen tulee sisältää

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan ja yleisemmin tiedekustantajien julkaisu- tai kustannustoimintaa. Hakemuksen tulee sisältää:

Apurahoja haetaan word-lomakkeella, joka on lähetetty jäsenkirjeen yhteydessä. Tarvittaessa lomakkeen saa Suomen tiedekustantajien liiton sihteeriltä: sihteeri@tiedekustantajat.fi. Aiemmin käytössä ollut verkkolomake ei valitettavasti toimi.

Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen sihteeri@tiedekustantajat.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2017 klo 23:59. Hakuajan (1.–28.2.2017) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan maksamisen edellytys on hyväksytty selvitys aiemmasta Suomen tiedekustantajien liitolta saadusta apurahasta.

Sihteeri Raimo Parikka, (sihteeri@tiedekustantajat.fi, puh. 050 5389476) vastaa mielellään apurahahakuun liittyviin kysymyksiin.

Apurahapäätökset julkistetaan Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa 27.4.2017. Haun tuloksista ilmoitetaan myös hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan liiton verkkosivuilla.


APURAHAT 2016

Syksyn 2016 apurahahaussa myönnetyt apurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on kokouksessaam 17.11.2016 päättänyt myöntää syksyn 2016 apurahahausssa apurahoja seuraaville hakijoille:

Allegra Lab Hki, Julkaisualustan suunnittelu 4750,00
Aue-säätiö, Digitointi 3000,00
Kotikielen Seura, Ohjelmistohankinta 525,00
Puheen ja kielentutkimuksen yhdistys, Toimituksen koulutus 694,00
Sukupuolen tutkimuksen seura, Lehden markkinointi 1091,00
Suomen Eksegeettinen Seura, Digitointi 1000,00
Suomen keskisajan arkeologian seura, Digitointi 3071,00
Turun historiallinen yhdistys, Turun kirjamessuille osallistuminen 1145,00
Tutkijaliitto, Digiarkiston kehittäminen 5000,00
Työelämän tutkimusyhdistys, Lehden markkinointi 1210,00
Työväenperinne, Laitehankinta 2000,00
Väestöliitto, Koulutus 1105,00

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

HUOM HUOM. Apurahalomakkeen lähettämisessä olleen häiriön kaikki lähetetyt hakemukset eivät ole tulleet perille. Ottakaa yhteyttä liiton sihteeriin, Raimo Parikka, sihteeri@tiedekustantajat.fi, 050 538 9476 jos olette lähettäneet apurahahakemuksen mutta ette ole apurahaa saaneiden joukossa.Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2016 apurahahaku on auki 1.–31. lokakuuta 2016.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Lokakuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö tai vanhojen julkaisujen digitointi. Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin tai konferensseihin. Mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat muun muassa yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen.

Huomaattehan, että apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan julkaisu- tai kustannustoimintaa.

Hakemuksen tulee sisältää:


Apurahoja haetaan www-lomakkeella tai tulostetulla hakulomakkeella. Tulostetut hakulomakkeet lähetetään osoitteella Suomen tiedekustantajien liitto ry PL 518, 00101 Helsinki.

Sihteeri Raimo Parikka, raimo.parikka@helsinki.fi vastaa mielellään apurahahakuun liittyviin kysymyksiin.

Hakuajan (1.-31.10.2016) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Apurahan saannin edellytys on, että hakija on tehnyt selvityksen liitolta aikaisemmin saamistaan apurahoista. Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus tekee päätöksen apurahojen jaosta kokouksessaan 17.11.2016. Haun tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan myös liiton verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon aikana..

APURAHAT 2015

Syksyn 2015 apurahahaussa myönnetyt apurahat

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus on kokouksessaam 30.11.2015 päättänyt myöntää syksyn 2015 apurahausssa apurahoja seuraaville hakijoille:

Kirjallisuudentutkijain Seura
Suomalainen Lakimiesyhdistys
Suomen Maataloustieteellinen Seura
Suomen Sieniseura
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Valtiotieteellinen yhdistys
Väestöliitto
Vastapaino&Gaudeamus

Syksyn 2015 apurahahaku

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2015 apurahahaku on auki 1.–31. lokakuuta 2015.

Apurahoja jaetaan enintään 50 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla. Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Lokakuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus, jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö tai vanhojen julkaisujen digitointi. Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan kokouksiin tai seminaareihin. Mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat muun muassa yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen. Huomaattehan, että apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa. Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan julkaisu- tai kustannustoimintaa.

Hakemuksen tulee sisältää:


Apurahoja haetaan www-lomakkeella tai tulostetulla hakulomakkeella. Tulostetut hakulomakkeet lähetetään osoitteella Suomen tiedekustantajien liitto ry PL 518, 00101 Helsinki. Sihteeri Raimo Parikka, raimo.parikka@helsinki.fi vastaa mielellään apurahahakuun liittyviin kysymyksiin.

Hakuajan (1.-31.10.2015) ulkopuolella tulleita tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Apurahan saannin edellytys on, että hakija on tehnyt selvityksen liitolta aikaisemmin saamistaan apurahoista. Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samalle hakijalle.

Suomen tiedekustantajien liiton hallitus tekee päätöksen apurahojen jaosta kokouksessaan 30.11.2015. Haun tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan myös liiton verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon aikana.

Kevään 2015 apurahahaku

Suomen tiedekustantajien liiton kevään 2015 apurahahaku on auki 1.–20. helmikuuta 2015. Apurahoja jaetaan enintään 30 000 euroa.Summasta korkeintaan 10 000 voidaan myöntää digitointihankkeiden tukemiseen.

Apurahat on tarkoitettu julkaisu- ja kustannustoimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja niiden saajiksi ovat etusijalla ne yhteisöt, joiden Kopiosto-valtakirja on liitolla.

Apurahoja voidaan myöntää julkaisu- tai kustannustoiminnan kehittämiseen tai näiden alojen tehtävissä työskentelevän henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Helmikuun haussa suositaan laadukkaita hakemuksia, joiden aiheena on koulutus tai organisaatioiden välinen yhteistyö. Koulutusta ovat esimerkiksi henkilökunnan ammatillinen koulutus, koulutustapahtumien järjestäminen sekä osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan kokouksiin tai seminaareihin. Mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat muun muassa yhteiset messuesiintymiset tai yhteisten sähköisten palveluiden kehittäminen. Aiemmista hauista poiketen haku on tällä kertaa avoinna myös vanhojen julkaisujen digitointihankkeille.

Huomaattehan, että apurahoilla ei tueta yksittäisiä kirjahankkeita eikä yleistä seuratoimintaa.

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hakemuksen laatuun. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijan julkaisu- tai kustannustoimintaa. Hakemuksen tulee sisältää:


Apurahoja haetaan www-lomakkeella tai tulostetulla hakulomakkeella. Hakuajan (1.-28.2.2015) ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä.Huomaattehan, että hakuaika päättyy tänä vuonna poikkeuksellisesti jo 20. helmikuuta.

Apurahan saannin edellytys on, että hakija on tehnyt selvityksen liitolta aikaisemmin saamistaan apurahoista. Apurahaa ei voida myöntää kahdessa perättäisessä haussa samalle hakijalle.

Apurahapäätökset julkistetaan Suomen tiedekustantajien liiton vuosikokouksessa 23.4.2015. Haun tuloksista ilmoitetaan myös hakijoille sähköpostitse ja tiedotetaan liiton verkkosivuilla.